Claims Notification - SE

 • Bifoga följande dokumenatation till skadeanmälan :   For drones, please attach
  Pilotens flygcertifikat<br>
  Medicinskt intyg<br>
  Luftfärdighetsbevis<br>
  ARC<br>
  Kopia på anmälan till haverikommission<br>
    Drone-ceritificate
  Logbog/dat-files
  Permissions flying in city area, if relevance.
 • 1. FÖRSÄKRINGSTAGARE

 • 2. LUFTFARTYGET

 • 3. PILOTENS UPPGIFTER

 • 4. HAVARIET

 • :
 • 5. REPARATION

 • 6. HÄNDELSE FÖRLOPP

 • 7. ANSVARSSKADA

 • 8. YTTERLIGARE ELLER KOMPLETTERANDE SKADA

 • 9. PREMIE

 • 10. ÖVRIGA KOMMENTARER

 • 11. UNDERSKRIFT OCH DATUM

 • 12. Bilagor

 • Bifoga följande dokumenatation till skadeanmälan:
  - Pilotens flygcertifikat
  - Medicinskt intyg
  - Luftfärdighetsbevis
  - ARC
  - Kopia på anmälan till haverikommission
 • Drop files here or
 • 13. VILLKOR

Birgitte Roed

Har du spørsmål om din skade, er du velkommen til å kontakte oss. Fyll ut skjema og vi kommer tilbake så snart som mulig.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu