Direkt när skada har skett ska du anmäla det till RiskPoint. Vi kommer att göra allt som står i vår makt att hjälpa dig med en effektiv skadereglering. Först och främst ska vi ha en del upplysningar från dig omkring olyckans omfattning, tid och plats, eventuellt akuta förlorade data om flyget, piloten, händelseförloppet och mycket mer.

I förbindelse med anmälan av din flygskada ska du bilägga följande dokumentation:

  • Pilotens flycertifikat
  • Sjukcertifikat
  • Luftvärdighetsbevis
  • Airworthiness Review Certificate (ARC)
  • Kopia av notifikation/anmälan till Haverikommissionen

Direkt efter olyckan


Utöver att anmäla din skada till oss snarast möjligt, är det flera saker du skall ta hand om direkt efter olyckan.

  1. Tag foton från olyckstillfället samt foton av skadan och de skadade delarna, att användas som dokumentation.
  2. Rapportera till ansvariga myndigheter och få deras accept på att ta bort planet från olycksplatsen.
  3. Undvik att ge någon form av bekännelse eller ansvarsförklaring innan du har diskuterat situationen med oss. Betala inga ersättningar och betala inga räkningar utan istället hänvisar till oss.
  4. Direkt efter olyckan får du inte utföra några som helst reparationer. Du får heller inte ge något som helst uppdrag till annan när det gäller reparationer av flyget, utan att prata med oss. Lämna flyget i den tillstånd som det har efter olyckan.

På olycksplatsen

Kontakta oss direkt efter olyckan, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Så snart vi har en dialog med dig kan vi hjälpa dig genom hela Skade processen. Rör inget på skadeplatsen förrän våra skadereglerare har varit där. Om flygplanet ligger så att det stör annan trafik så måste det flyttas snarast möjligt, annars kan ersättningskrav uppstå. Du bör snarast ta kontakt med luftfartsmyndigheten och haverikommissionen för att få deras bedömning. Det är också luftfartsmyndigheten som kan ge tillstånd till att flytta på flygplanet. Planet måste säkras på plats för att undvika ytterligare skador. Prata med oss innan du startar med rengöring på olycksplatsen. Vi kan hjälpa dig med detta.

Bästa möjliga skadereglering

Tiden direkt efter olyckan kan verka kaotisk – och det är helt normalt – du befinner dig i en form av chock. Vi gör vårt bästa för att ta hand om din situation och ge dig en effektiv skadereglering. Du kan kontakta oss på nätet genom att fylla i vår skadeanmälan. När du har gjort det får du automatiskt en bekräftelse på din anmälan. Vårt kontor är öppet på vardagar mellan kl 08.30-17.00, men vi är tillgängliga per telefon dygnet runt (+45 40 877 879). Senast 24 timmar efter det att vi har mottagit din skadeanmälan så får du en officiell bekräftelse på detta.

I vårt arbete med att hantera din skada måste vi samla in och hantera en hel del information. Under utredningen tar vi kontakt med de involverade personerna och går igenom inkommen information och söker även kompletterande upplysningar vid behov. Vi samarbetar med flera personer under resans gång, t ex advokater och skattepersoner. Utredningen kan ta tid men vi gör allt för en snabb och effektiv utredning.

 

 

 

Meld skaden din ved å fylle ut vårt skademeldingsskjema her

Birgitte Roed

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu