Claims Notification - NO

 • Ved anmeldelse skal følgende dokumentation vedlegges   For drones, please attach
  Pilotens Flysertifikat
  Medical sertifikat
  Luftdyktighetsbevis
  ARC
  Kopi av rapport til havarikommissionen
    Drone-ceritificate
  Logbog/dat-files
  Permissions flying in city area, if relevance.
 • 1. FORSIKRINGSTAKER

 • 2. LUFTFARTØY

 • 3. PILOTENS DATA

 • 4. HAVARIET

 • :
 • 5. REPARATION

 • 6. HENDELSESFORLØP

 • 7. ANSVARSSKADE

 • 8. YDERLIGERE SKADE

 • 9. PREMIEBETALING

 • 10. YTTERLIGERE KOMMENTARER

 • 11. UNDERSKIFT OG DATO

 • 12. VEDLEGG

 • Ved anmeldelse skal følgende dokumentation vedlegges:
  - Pilotens Flysertifikat
  - Medical sertifikat
  - Luftdyktighetsbevis
  - ARC
  - Kopi av rapport til havarikommissionen
 • Drop files here or
 • 13. BETINGELSER

Birgitte Roed

Har du spørsmål om din skade, er du velkommen til å kontakte oss. Fyll ut skjema og vi kommer tilbake så snart som mulig.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu