Ved skade:
Hvad er mit ansvar ved en hændelse. I tilfælde af et tab kræver de fleste selskaber at du:

1. Straks underretter forsikringsselskabets skadeafdeling. Eller kontakter din Underwriter.
2. Samarbejd med forsikringsselskabet og på anmodning bistå med at gøre regres, i håndhævelse af deres ret til inddrivelse over for enhver person eller organisation, som kan være ansvarlig over for dig i forbindelse med skaden.
3. Undlad at foretage nogen form for betaling, frivillig betaling, eller påtage sig noget ansvar over for andre, uden først at have talt med dit selskab.

4. Tillad forsikringsselskabet at se skaden før reparation påbegyndes.
5. Fremsend alle nødvendige informationer samt dokumentation. Ligeledes er det altid en god ide til at tage nogle fotos der giver overblik af skaderne.
6. Hvis det er muligt, kan du eller dit værksted lave et estimat, som giver selskabet et overblik på reparations omkostninger..
7. Beskyt/sikre flyet mod yderligere tab eller skader.
8. Havarikommissionen skal altid orienteres om skaden, samt oplyse om du må flytte flyet, eller om de ønsker at foretage yderligere inspektion før de ”Releaser” flyet.
9. I tilfælde af tyveri eller røveri skal du straks underrette politiet.