Optimal tryghed gennem optimal dækning

Ultralet fly, der også kaldes UL fly eller Ultralight, er lette fastvinge fly med en Maximum Take Off Weight typisk mellem 450-500 kg. Der findes ingen internationale standarder for Ultralette fly, men efter gængs europæiske norm må et Ultralet fly maksimalt have to sæder. Et et-sædet Ultralet fly må have en startvægt på max 500 kg og skal kunne medbringe 100 kg nyttelast uden at overskride startvægten. Et to-sædet Ultralet fly må have en startvægt på max 500 kg og skal kunne medbringe 175 kg nyttelast uden at overskride startvægten. De mest anvendte motorer har traditionelt været 2-takt motorer på mellem 40 og 65 HK, men hovedparten af de nye Ultralette fly er bygget med 4-takt boxer-motorer mellem 60 og 100 HK. Uanset størrelse skal dit Ultralet fly have en Ultralet flyforsikring med lovmæssigt ansvarsforsikring som minimum dækning.

Optimal tryghed gennem optimal dækning

Som begreb spænder Ultralet fly bredt fra flying trikes (motoriserede dragefly)og åbne rorstyrede fly bygget af aluminiumsrør og beklædt med kunststof til robuste lukkede modeller af glas- og kulfiber materiale.  De senere år er der sket en rivende udvikling med Ultralet kategorien, og som flyveform bliver den mere og mere populær. Den lettilgængelige flyvning, hvor almindelige mennesker økonomisk kan være med, er en åbenlys attraktion ved Ultralet fly. For at flyve Ultralet fly kan du nøjes med det betydeligt billigere UL certifikat frem for Privat Pilot Licens PPL certifikat. Fælles for alle Ultralette fly er, at de typisk anvendes til fritidsformål. Hos RiskPoint forsikrer vi alle typer for UL fly, herunder også gyrocopters, paraglidere, motordrevne paraglidere og flying trikes. Hvad enten du flyver det ene eller det andet, skal du have en individuelt tilpasset Ultralet flyforsikring for optimal dækning.

For at kunne tilbyde dig en skræddersyet dækning på din Ultralet forsikring, skal vi kende alle detaljer om dit Ultralet fly. Flytype, fabrikat, registreringsmærke, årgang, antal passagersæder mv. Vi skal have kendskab til flyets hjemmebase og hvilket geografiske område, flyet bliver anvendt i. Udfyld skemaet og få et tilbud på Ultralet flyforsikring inden for 24 timer.

Bedste Ultralight match

Som ejer af et Ultralet fly er du ansvarlig for de eventuelle skader, som flyet forvolder mod tredjemand, selv ved hændelige skader. Ansvaret gælder både skade på personer og ting uden for flyveren, og skade på passagerer og ting, der transporteres med flyet. Ud over den lovpligtige ansvarsforsikring kan RiskPoint tilbyde dig en kaskoforsikring, der dækker dit Ultralet fly fra snude til halespids samt pilot ulykkesforsikring og passagerer ulykkesforsikring.

Med udgangspunkt i dine oplysninger sammensætter vi en individuel Ultralet flyforsikring, hvor vi tager alle forhold til efterretning. Hvis du fx gennem længere perioder opmagasinerer dit fly på landjorden, tager vi hensyn til det i udregningen af forsikringspræmien. Vi kigger også på, hvor mange timer, du har fløjet, hvor lang tid, du har fløjet uden skader og meget mere. Målet er et helt nøjagtigt match mellem dig og din Ultralet forsikring.

Betingelsen for at få udstedt en Ultralet flyforsikring er, at dit UL fly er registreret og typegodkendt. Såfremt du skifter til RiskPoint fra et andet forsikringsselskab, der giver bonus for skadefri flyvning, ydes en ekstraordinær introrabat på kaskopræmien det første år. Din Ultralet forsikring dækker anvendelse i Norden og i det øvrige Europa.

Vores Værdier

Hos RiskPoint har vi bygget vores forretning op omkring vores tre kerneværdier troværdighed, service og loyalitet.

Troværdighed ligger i vores professionelle indgang til forsikringsarbejdet udført af kompetente og indsigtsfulde medarbejdere. Vi har udelukkende ansat underwritere, der har mange års erfaring inden for det specifikke område, de håndterer. Her med fokus på luftfartsforsikring og aviation forsikring. For dig som kunde betyder det,  at du bliver mødt med en professionel og forstandig attitude – hver eneste gang.

Service er altafgørende for, at vi kan opnå den bedste dialog med dig som kunde. Vi har høje ambitioner om, at hver enkelt af vores kunder skal opleve, at de får den bedste service med fuld opmærksomhed og forståelse for deres specifikke behov og ønsker. Det gælder både før, under og efter, at din luftfartsforsikring og aviation forsikring er tegnet.Og især når skaden er sket.

Loyalitet er omdrejningspunktet for vores adfærd overfor dig som kunde. Ikke kun i forbindelse med oprettelsen af din forsikring, men i høj grad også, når skaden er sket. På det tidspunkt har du virkelig brug for, at der bliver taget hånd om din situation. Det gør vi på den mest loyale og professionelle måde, det er os muligt. Luftfartforsikring og aviation forsikring handler i høj grad om gensidig tillid.

Vores Rødder

RiskPoint har rødder tilbage til 1917, hvor forsikringsagenturet Hansen & Klein blev grundlagt i København. Oprindeligt beskæftigede Hansen & Klein sig med international genforsikring som agenter for 1. klasses forsikringsselskaber fra Skandinavien, England, Kontinentaleuropa og USA. Senere kom Japans tre største forsikringsselskaber ind i porteføljen.

I forbindelse med Hansen & Kleins 90 års jubilæum i 2007 blev RiskPoint etableret som en ny spydspids på det internationale forsikringsmarked. Det lykkedes os at samle branchens mest kompetente senior underwritere til en udsøgt professionel kundekreds.

RiskPoint blev lanceret som nyt navn, og fire nye partnere etablerede i fællesskab RiskPoint som eksklusivt underwriting agentur med en international profil. I dag har RiskPoint kontorer i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Frankfurt.

Hvad betyder underwriter?

Begrebet underwriter stammer fra det historiske forsikringsselskab Lloyds of London, der udbød forsikring af oceangående skibe. Lloyds tog ansvar for de iboende risici ved oceansejladsen i bytte for et sæt præmier betalt af skibets ejer samt undertiden en andel i overskuddet af sejladsen. Lloyds of Londons betroede medarbejdere havde til opgave at identificere og kvalificere eksponeringer og facilitere loss control og risk management. De skulle fastlægge forsikringsbehovet og udarbejde den mest præcise forsikringspræmie i forhold til risikoen.

Dette arbejde blev udført af en såkaldt underwriter. Hos RiskPoint har vi fra begyndelsen satset på at ansætte markedets dygtigste underwritere. Vores underwritere er kernen i vores forretning, og de har den direkte kontakt med vores kunder. RiskPoint har således ikke en intern salgsorganisation.

Hvorfor er RiskPoint et agentur?

RiskPoint fungerer som et underwriting agentur, der repræsenterer en række udvalgte internationale A+ ratede forsikringsselskaber. Populært sagt betyder det, at vi sikrer os den højeste mulige kreditsikkerhed på vores forsikringsløsninger ved at lægge ansvaret hos store solide selskaber som Lloyd of London. RiskPoint er ansigtet udadtil, og som underwriting agentur er det os, du har kontakt med hele vejen igennem. I tæt dialog med dig får vi fastlagt dit forsikringsbehov og udarbejdet en individuel tilpasset forsikringsløsning.

Udstedelse af policen og al skadesbehandling varetages ligeledes af os. Formelt set har de internationale forsikringsselskaber, vi samarbejder med, givet os fuld bemyndigelse og fuldmagt til at vurdere risici, til at fastsætte præmier, vilkår og betingelser, til at udføre kundeservice samt skadesbehandling, udbetale forsikringskrav og til at indsamle afgifter. Vi har således frit råderum til at fungere som fullservice forsikringspartner under hensyn til de respektive landes lovgivning.

 

FÅ ET TILBUD

John Lindholm

Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål og afklaring af din flyforsikring. Du kan udfylde en formular fra siden, eller du kan kontakte mig via nedenstående kontakt oplysninger.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu