Drone forsikring

På ganske få år er droner blevet utroligt populære. Antallet af såvel privatejede som kommercielle droner er stærkt stigende. Droner går under flere navne som UAS – Unmanned Aircraft Systems, ubemandede fly og UAV – Unmanned Aerial Vehicle. Alle navnene dækker et førerløst luftfarttøj, der både kan benyttes til privat brug og i erhvervsmæssig sammenhæng. I takt med at antallet af droner er eksploderet, er efterspørgslen efter drone forsikring til erhvervsmæssig brug med optimal dækning støt stigende. Hos RiskPoint indgår kommerciel drone forsikring naturligt i vores produkt portefølje. Som en af de få på markedet, tilbyder vi ud over ansvarsforsikring også fuld kaskoforsikring til kommercielle droner.

Der er forskellige regler for droner under 7 kg og for droner over 7 kg. Endvidere er der forskellige restriktioner for droner til privat brug og til kommerciel brug. Alle europæiske virksomheder, der anskaffer sig en drone, er eksempelvis forpligtet til at tegne en særlig drone forsikring uanset dronens størrelse – og til at tage en drone uddannelse.

Optimal dækning nu og fremadrettet

Mindre droner ser ganske harmløse ud, men kan alligevel forårsage alvorlige materielle skader og kvæstelser på mennesker. Har du som dronefører ikke en dækkende forsikring i tilfælde af påførte skader, hæfter du selv for erstatningsbeløbene, der kan være meget høje. En kommerciel drone forsikring er derfor en særdeles fornuftig investering. Udfyld skemaet og få tilbud på din drone forsikring inden for et døgn.

Som kommerciel droneoperatør er du forpligtet til at holde dig ajour med de gældende nationale regler for drone flyvning. Som hovedregel må du kun flyve med din drone uden for bymæssig bebyggelse eller på særlige områder indrettet til formålet. Over alt i Europa er der skærpede drone regler på vej. Det forventes, at den fremtidige lovgivning vil pålægge alle private droneejere at anskaffe sig en officiel droneregistrering, et særligt dronetegn og lovpligtig drone forsikring for droner over 250 gram.

Drone forsikring, som du vil have den

Oprindeligt blev kommercielle droner mest brugt til fotoopgaver og overvågning, men på kort tid er anvendelsen af droner mangedoblet. Droner anvendes i dag til alt fra kortlægningsopgaver, undersøgelse af havbundsdybder, inspektion af broer og vindmøller, kortlægning af uønskede plantearter, trafikovervågning og måling af oversvømmelser. Det stiller store krav til præciseringen af kommerciel drone forsikring.

Afhængig af anvendelsesområde, størrelse og teknisk formåen af den kommercielle drone, udarbejder RiskPoint en individuelt tilpasset drone forsikring, der både dækker ansvarsforsikring og kaskoforsikring.  RiskPoint dækker flyvning med langt de fleste kommercielle droner i Norden og i det øvrige Europa og altid i overensstemmelse med den pågældende nationale lovgivning.

 

 

 

FÅ ET TILBUD

John Lindholm

Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål og afklaring af din flyforsikring. Du kan udfylde en formular fra siden, eller du kan kontakte mig via nedenstående kontakt oplysninger.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu