Svævefly forsikring

Skævefly er en flykategori i særklasse. Svæveflyvning bliver ofte betegnet som en sportsgren. Svæveflyet er konstrueret til at svæve uden motor, og det bevæger sig frem ved at omsætte højde til fremdrift. Men det bliver mere og mere almindeligt, at svævefly har en hjælpemotor om bord.  De første flyvemaskiner i verden var svævefly – og det siges, at menneskets ældste drøm om at kunne flyve, kommer smukkest til udtryk gennem svæveflyvning. For de fleste er det store sus at svæve lydløst gennem luften omgivet af en helt formidable udsigt.

Rigtig mange mennesker, der flyver svævefly, er grebet af en sand passion for deres sportsgren. Deres ture i svæveflyet giver dem nogle fantastiske oplevelser helt tæt på naturen. Svæveflyvning er en grøn sport fordi den sætter minimalt CO2 aftryk. Betingelserne for svæveflyvning bestemmes i høj grad af vejret, og sæsonen går fra marts til oktober. Netop vejrafhængigheden og udfordringen med at lande, eventuelt med en udelanding, stiller særlige krav til en svævefly forsikring med optimal dækning.

 

Optimal dækning før du letter

Hos RiskPoint er vi lige entusiastiske omkring svæveflyvning som dig. Vi kan tilbyde dig fuld forsikring af alle typer svævefly, herunder motorsvævefly. Vi har stor erfaring med svævefly forsikring – og vi er interesserede i, at høre alle detaljerne omkring dit svævefly. Flytype, fabrikat, registreringsmærke, årgang, antal passagersæder mv. Vi skal kende flyets hjemmebase, hvilket geografiske områder, flyet bliver anvendt i og meget mere. Udfyld skemaet og få et tilbud på svævefly forsikring inden for 24 timer.

Din svævefly forsikring skal matche præcist til dit brugsmønster og din erfaring. Ud over den lovpligtige ansvarsforsikring tilbyder RiskPoint en kaskoforsikring, der dækker dit svævefly fra snude til halespids og en pilot ulykkesforsikring. Du kan også få dækket din specialbyggede transportvogn, spilstart eller flyslæb efter behov. Din svævefly forsikring dækker anvendelse i Norden og i det øvrige Europa. Som ejer af og pilot i et svævefly er du ansvarlig for de eventuelle skader, som svæveflyet forvolder mod tredjemand, også hændelige skader. Ansvaret gælder både skade på personer og ting uden for svæveflyet – og skade på passagerer og ting, der transporteres med svæveflyet. Derfor skal din svævefly forsikring være helt på plads før du letter.

Dækning og brugsmønster i det bedste match

Ved udarbejdelsen af din svævefly forsikring tager vi alle særlige forhold til efterretning. Såfremt du gennem længere perioder opmagasinerer dit svævefly på landjorden, tager vi hensyn til det. Vi kigger også på, hvor mange timer, du har fløjet, hvor lang tid, du har fløjet uden skader og meget mere. Målet er et helt nøjagtigt match mellem dig og din svævefly forsikring.

Forudsætningen for at få udstedet en svævefly forsikring er, at dit svævefly er registreret og typegodkendt. Skrifter du til RiskPoint fra et andet forsikringsselskab, der giver bonus for skadefri flyvning, ydes der en ekstraordinær introrabat på kaskopræmien det første år.

Gennem en tæt dialog med dig udarbejder vi en skræddersyet svævefly forsikring, der tager udgangspunkt i dine særlige forsikringsbehov. Med den rigtige svævefly forsikring, kan du overlade alt det praktiske til os og koncentrere dig om din svævetur ud i blå.

Vores Værdier

Hos RiskPoint har vi bygget vores forretning op omkring vores tre kerneværdier troværdighed, service og loyalitet.

Troværdighed ligger i vores professionelle indgang til forsikringsarbejdet udført af kompetente og indsigtsfulde medarbejdere. Vi har udelukkende ansat underwritere, der har mange års erfaring inden for det specifikke område, de håndterer. Her med fokus på luftfartsforsikring og aviation forsikring. For dig som kunde betyder det,  at du bliver mødt med en professionel og forstandig attitude – hver eneste gang.

Service er altafgørende for, at vi kan opnå den bedste dialog med dig som kunde. Vi har høje ambitioner om, at hver enkelt af vores kunder skal opleve, at de får den bedste service med fuld opmærksomhed og forståelse for deres specifikke behov og ønsker. Det gælder både før, under og efter, at din luftfartsforsikring og aviation forsikring er tegnet.Og især når skaden er sket.

Loyalitet er omdrejningspunktet for vores adfærd overfor dig som kunde. Ikke kun i forbindelse med oprettelsen af din forsikring, men i høj grad også, når skaden er sket. På det tidspunkt har du virkelig brug for, at der bliver taget hånd om din situation. Det gør vi på den mest loyale og professionelle måde, det er os muligt. Luftfartforsikring og aviation forsikring handler i høj grad om gensidig tillid.

Vores Rødder

RiskPoint har rødder tilbage til 1917, hvor forsikringsagenturet Hansen & Klein blev grundlagt i København. Oprindeligt beskæftigede Hansen & Klein sig med international genforsikring som agenter for 1. klasses forsikringsselskaber fra Skandinavien, England, Kontinentaleuropa og USA. Senere kom Japans tre største forsikringsselskaber ind i porteføljen.

I forbindelse med Hansen & Kleins 90 års jubilæum i 2007 blev RiskPoint etableret som en ny spydspids på det internationale forsikringsmarked. Det lykkedes os at samle branchens mest kompetente senior underwritere til en udsøgt professionel kundekreds.

RiskPoint blev lanceret som nyt navn, og fire nye partnere etablerede i fællesskab RiskPoint som eksklusivt underwriting agentur med en international profil. I dag har RiskPoint kontorer i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Frankfurt.

Hvad betyder underwriter?

Begrebet underwriter stammer fra det historiske forsikringsselskab Lloyds of London, der udbød forsikring af oceangående skibe. Lloyds tog ansvar for de iboende risici ved oceansejladsen i bytte for et sæt præmier betalt af skibets ejer samt undertiden en andel i overskuddet af sejladsen. Lloyds of Londons betroede medarbejdere havde til opgave at identificere og kvalificere eksponeringer og facilitere loss control og risk management. De skulle fastlægge forsikringsbehovet og udarbejde den mest præcise forsikringspræmie i forhold til risikoen.

Dette arbejde blev udført af en såkaldt underwriter. Hos RiskPoint har vi fra begyndelsen satset på at ansætte markedets dygtigste underwritere. Vores underwritere er kernen i vores forretning, og de har den direkte kontakt med vores kunder. RiskPoint har således ikke en intern salgsorganisation.

Hvorfor er RiskPoint et agentur?

RiskPoint fungerer som et underwriting agentur, der repræsenterer en række udvalgte internationale A+ ratede forsikringsselskaber. Populært sagt betyder det, at vi sikrer os den højeste mulige kreditsikkerhed på vores forsikringsløsninger ved at lægge ansvaret hos store solide selskaber som Lloyd of London. RiskPoint er ansigtet udadtil, og som underwriting agentur er det os, du har kontakt med hele vejen igennem. I tæt dialog med dig får vi fastlagt dit forsikringsbehov og udarbejdet en individuel tilpasset forsikringsløsning.

Udstedelse af policen og al skadesbehandling varetages ligeledes af os. Formelt set har de internationale forsikringsselskaber, vi samarbejder med, givet os fuld bemyndigelse og fuldmagt til at vurdere risici, til at fastsætte præmier, vilkår og betingelser, til at udføre kundeservice samt skadesbehandling, udbetale forsikringskrav og til at indsamle afgifter. Vi har således frit råderum til at fungere som fullservice forsikringspartner under hensyn til de respektive landes lovgivning.

 

FÅ ET TILBUD

John Lindholm

Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål og afklaring af din flyforsikring. Du kan udfylde en formular fra siden, eller du kan kontakte mig via nedenstående kontakt oplysninger.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu