Pilot ulykkesforsikring

Hos RiskPoint tilbyder vi pilot ulykkesforsikring til private og kommercielle piloter på samme vilkår. Dog er det en betingelse, at pilotens fly er forsikret hos RiskPoint. Pilot ulykkesforsikring fås nemlig ikke som en selvstændig police. Pilot ulykkesforsikring kan både tegnes for piloten alene eller for pilot og passagerer sammen. Pilot ulykkesforsikringen er ikke bundet til bestemte navngivne passagerer, men dækker de personer, der opholder sig i flyet sammen med piloten, når ulykken sker. For den optimale dækning tilpasser vi din pilot ulykkesforsikring ud fra dine individuelle behov. Du kan få din pilot ulykkeforsikring præcis, som du vil. I fællesskab finder vi frem til et passende beløb og de relevante dækningsområder. Dækningen på din pilot ulykkesforsikring er altid begrænset af den valgte forsikringssum.

Bred dækning på din pilot ulykkesforsikring

Hos RiskPoint kan du vælge om din pilot ulykkesforsikring  skal dække både invalidering og dødsfald eller kun en af delene. Følgende områder er inkluderet.

 • Dækning af dødsfald som følge af ulykke
 • Dækning af men som følge af ulykke
 • Dækning af varige men som følge af ulykke
 • Dækning af medicinudgifter, som er direkte relateret til ulykken
 • Dækning af behandling af skader, der er opstået i forbindelse med ulykken
 • Dækning af transportudgifter fra ulykkestedet
 • Dækning af genoptræning efter ulykke
 • Dækning af sygdom, der er direkte forårsaget af ulykken
 • Dækning af tab af pilotens erhvervsevne midlertidigt eller permanent
 • Dækning af tandskader, der er direkte forårsaget af ulykken
 • Dækning af psykologisk krisehjælp efter ulykke

Tryghed for alle ombord

Hvis du har individuelle ønsker, der rækker ud over de typiske dækninger for pilot ulykkesforsikring, står vi klar til at tage en uddybende snak. Måske er det en anden type forsikring, der kan opfylde dit ønske, hvor pilot ulykkesforsikringen fortrinsvis dækker ulykke. Med ulykke forstås en pludselig, uforventet hændelse, der opstår på et identificerbart tidspunkt og sted i løbet af den periode, hvor forsikringen er aktiveret. Ud over en fysisk ulykke med flyet, hvor pilot og passagerer kommer til skade, kan en ulykke forstås mere bredt som fx en pilot, der meldes savnet sammen med sit fly eller en flykapring. Udfyld skemaet med personlig information og ønsker og få et tilbud på pilot ulykkesforsikring inden for et døgn.

Hvis du som privat pilot ofte flyver med din familie eller venner, er det en stor tryghed at have en pilot ulykkesforsikring med optimal dækning, der omfatter alle passagerer. Det samme gør sig gældende for mindre virksomhedsfly, der transporterer nøglepersoner og medlemmer af ledergruppen.

Uanset om du flyver privat eller i erhvervsmæssig sammenhæng dækker din pilot ulykkesforsikring døgnet rundt i Norden og  det øvrige Europa, dog med en visse begrænsninger. Hvis du som pilot har indtaget alkolhol eller har indtaget stoffer i perioden op til og under flyvningen, dækker din pilot ulykkesforsikring ikke. Hvis flyet er benyttet i forbindelse med en kriminel handling dækker din pilot ulykkesforsikring heller ikke. I forbindelse med krig, radioaktivt udslip, giftige eksplosioner, selvmord eller forsøg på selvmord er der heller ikke dækning på din pilot ulykkesforsikring.

For at få udstedt din pilot ulykkesforsikring, er det en forudsætning, at dit fly er registreret og typegodkendt – og at det er forsikret hos os. I forbindelse med at vi sammensætter den helt rigtige pilot ulykkesforsikring til dig, tager vi alle individuelle forhold til efterretning. Hvis du eksempelvis opmagasinerer dit fly på landjorden i længere perioder, tager vi hensyn til det.  Når alle detaljer er på plads, kan du trygt overlade alt det praktiske til os og koncentrere dig om din tur ud i det blå.

Vores Værdier

Hos RiskPoint har vi bygget vores forretning op omkring vores tre kerneværdier troværdighed, service og loyalitet.

Troværdighed ligger i vores professionelle indgang til forsikringsarbejdet udført af kompetente og indsigtsfulde medarbejdere. Vi har udelukkende ansat underwritere, der har mange års erfaring inden for det specifikke område, de håndterer. Her med fokus på luftfartsforsikring og aviation forsikring. For dig som kunde betyder det,  at du bliver mødt med en professionel og forstandig attitude – hver eneste gang.

Service er altafgørende for, at vi kan opnå den bedste dialog med dig som kunde. Vi har høje ambitioner om, at hver enkelt af vores kunder skal opleve, at de får den bedste service med fuld opmærksomhed og forståelse for deres specifikke behov og ønsker. Det gælder både før, under og efter, at din luftfartsforsikring og aviation forsikring er tegnet.Og især når skaden er sket.

Loyalitet er omdrejningspunktet for vores adfærd overfor dig som kunde. Ikke kun i forbindelse med oprettelsen af din forsikring, men i høj grad også, når skaden er sket. På det tidspunkt har du virkelig brug for, at der bliver taget hånd om din situation. Det gør vi på den mest loyale og professionelle måde, det er os muligt. Luftfartforsikring og aviation forsikring handler i høj grad om gensidig tillid.

Vores Rødder

RiskPoint har rødder tilbage til 1917, hvor forsikringsagenturet Hansen & Klein blev grundlagt i København. Oprindeligt beskæftigede Hansen & Klein sig med international genforsikring som agenter for 1. klasses forsikringsselskaber fra Skandinavien, England, Kontinentaleuropa og USA. Senere kom Japans tre største forsikringsselskaber ind i porteføljen.

I forbindelse med Hansen & Kleins 90 års jubilæum i 2007 blev RiskPoint etableret som en ny spydspids på det internationale forsikringsmarked. Det lykkedes os at samle branchens mest kompetente senior underwritere til en udsøgt professionel kundekreds.

RiskPoint blev lanceret som nyt navn, og fire nye partnere etablerede i fællesskab RiskPoint som eksklusivt underwriting agentur med en international profil. I dag har RiskPoint kontorer i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Frankfurt.

Hvad betyder underwriter?

Begrebet underwriter stammer fra det historiske forsikringsselskab Lloyds of London, der udbød forsikring af oceangående skibe. Lloyds tog ansvar for de iboende risici ved oceansejladsen i bytte for et sæt præmier betalt af skibets ejer samt undertiden en andel i overskuddet af sejladsen. Lloyds of Londons betroede medarbejdere havde til opgave at identificere og kvalificere eksponeringer og facilitere loss control og risk management. De skulle fastlægge forsikringsbehovet og udarbejde den mest præcise forsikringspræmie i forhold til risikoen.

Dette arbejde blev udført af en såkaldt underwriter. Hos RiskPoint har vi fra begyndelsen satset på at ansætte markedets dygtigste underwritere. Vores underwritere er kernen i vores forretning, og de har den direkte kontakt med vores kunder. RiskPoint har således ikke en intern salgsorganisation.

Hvorfor er RiskPoint et agentur?

RiskPoint fungerer som et underwriting agentur, der repræsenterer en række udvalgte internationale A+ ratede forsikringsselskaber. Populært sagt betyder det, at vi sikrer os den højeste mulige kreditsikkerhed på vores forsikringsløsninger ved at lægge ansvaret hos store solide selskaber som Lloyd of London. RiskPoint er ansigtet udadtil, og som underwriting agentur er det os, du har kontakt med hele vejen igennem. I tæt dialog med dig får vi fastlagt dit forsikringsbehov og udarbejdet en individuel tilpasset forsikringsløsning.

Udstedelse af policen og al skadesbehandling varetages ligeledes af os. Formelt set har de internationale forsikringsselskaber, vi samarbejder med, givet os fuld bemyndigelse og fuldmagt til at vurdere risici, til at fastsætte præmier, vilkår og betingelser, til at udføre kundeservice samt skadesbehandling, udbetale forsikringskrav og til at indsamle afgifter. Vi har således frit råderum til at fungere som fullservice forsikringspartner under hensyn til de respektive landes lovgivning.

 

FÅ ET TILBUD

John Lindholm

Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål og afklaring af din flyforsikring. Du kan udfylde en formular fra siden, eller du kan kontakte mig via nedenstående kontakt oplysninger.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu