Flyveplads forsikring

RiskPoint kan tilbyde lufthavn forsikring og flyveplads forsikring uanset om lufthavnen eller flyvepladsen er offentlig eller privatejet. Den gængse definition af en lufthavn er en flyveplads, der anvendes til fast kommerciel flyvning. Ubetjente flyvepladser og private flyvepladser kategoriseres ofte som en flyveplads. Størrelsen og serviceniveauet er et andet parameter, hvor flyvepladser som regel er mindre med både asfaltbaner og græsbaner. Din lufthavn forsikring og flyveplads forsikring dækker de eventuelle skader, der sker på personer eller materiel, som befinder sig på lufthavnens eller flyvepladsens område.

Såfremt lufthavnen eller flyvepladsen kan gøres ansvarlig for en eventuel skade eller ulykke, træder din lufthavn forsikring eller flyveplads forsikring i kraft. Hvis en person eksempelvis glider og falder og får brækket sit ben fordi gulvet er vådt. Som en grundlæggende betingelse skal der kunne føres bevis for, at der er tale om en ansvarspådragende handling fra lufthavnen eller flyvepladsens side før din lufthavn forsikring eller flyveplads forsikring dækker.

Nøjagtige deltaljer for optimal dækning

Ud fra en grundig snak med dig, hvor vi danner os et godt indtryk af aktiviteterne i lufthavnen eller på flyvepladsen, udarbejder vi en skræddersyet lufthavn forsikring eller en flyveplads forsikring med den optimale dækning. Hos os kan du få nøjagtig den forsikring, du har behov for. Vil du yderligere gerne forsikre terminaler og øvrige bygninger eller start- og landingsbaner og kontroltårne, kan det også lade sig gøre i RiskPoint regi. Det vil dog typisk høre ind under vores Property forsikring.

Under alle omstændigheder er vi interesserede i, at få de nøjagtige detaljer om det, du ønsker at forsikre. Udfyld skemaet og få et tilbud på lufthavn forsikring eller flyveplads forsikring inden for 24 timer.

Dækning præcis som du ønsker

Din lufthavn forsikring eller flyveplads forsikring dækker lufthavne og flyvepladser, der er beliggende i Skandinavien.

Hvis du har individuelle ønsker, der rækker ud over de typiske dækninger for lufthavn forsikring eller flyveplads forsikring som fx terroristangreb, flykapring eller naturkatastrofer, står vi klar til at tage en uddybende snak. Der er helt sikkert en RiskPoint forsikring, som kan dække dine behov og opfylde dine ønsker.

Vores høje serviceniveau er RiskPoints kendemærke – og det er altafgørende for, at vi opnår den bedste dialog med dig som kunde. Vi har ambitioner om, at give dig oplevelsen af, at få den optimale service med fuld opmærksomhed og forståelse for dine specifikke behov og ønsker. Det gælder både før, under og efter, at din lufthavn forsikring eller flyveplads forsikring er tegnet  – og frem for alt, når skaden er sket.

Vores Værdier

Hos RiskPoint har vi bygget vores forretning op omkring vores tre kerneværdier troværdighed, service og loyalitet.

Troværdighed ligger i vores professionelle indgang til forsikringsarbejdet udført af kompetente og indsigtsfulde medarbejdere. Vi har udelukkende ansat underwritere, der har mange års erfaring inden for det specifikke område, de håndterer. Her med fokus på luftfartsforsikring og aviation forsikring. For dig som kunde betyder det,  at du bliver mødt med en professionel og forstandig attitude – hver eneste gang.

Service er altafgørende for, at vi kan opnå den bedste dialog med dig som kunde. Vi har høje ambitioner om, at hver enkelt af vores kunder skal opleve, at de får den bedste service med fuld opmærksomhed og forståelse for deres specifikke behov og ønsker. Det gælder både før, under og efter, at din luftfartsforsikring og aviation forsikring er tegnet.Og især når skaden er sket.

Loyalitet er omdrejningspunktet for vores adfærd overfor dig som kunde. Ikke kun i forbindelse med oprettelsen af din forsikring, men i høj grad også, når skaden er sket. På det tidspunkt har du virkelig brug for, at der bliver taget hånd om din situation. Det gør vi på den mest loyale og professionelle måde, det er os muligt. Luftfartforsikring og aviation forsikring handler i høj grad om gensidig tillid.

Vores Rødder

RiskPoint har rødder tilbage til 1917, hvor forsikringsagenturet Hansen & Klein blev grundlagt i København. Oprindeligt beskæftigede Hansen & Klein sig med international genforsikring som agenter for 1. klasses forsikringsselskaber fra Skandinavien, England, Kontinentaleuropa og USA. Senere kom Japans tre største forsikringsselskaber ind i porteføljen.

I forbindelse med Hansen & Kleins 90 års jubilæum i 2007 blev RiskPoint etableret som en ny spydspids på det internationale forsikringsmarked. Det lykkedes os at samle branchens mest kompetente senior underwritere til en udsøgt professionel kundekreds.

RiskPoint blev lanceret som nyt navn, og fire nye partnere etablerede i fællesskab RiskPoint som eksklusivt underwriting agentur med en international profil. I dag har RiskPoint kontorer i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Frankfurt.

Hvad betyder underwriter?

Begrebet underwriter stammer fra det historiske forsikringsselskab Lloyds of London, der udbød forsikring af oceangående skibe. Lloyds tog ansvar for de iboende risici ved oceansejladsen i bytte for et sæt præmier betalt af skibets ejer samt undertiden en andel i overskuddet af sejladsen. Lloyds of Londons betroede medarbejdere havde til opgave at identificere og kvalificere eksponeringer og facilitere loss control og risk management. De skulle fastlægge forsikringsbehovet og udarbejde den mest præcise forsikringspræmie i forhold til risikoen.

Dette arbejde blev udført af en såkaldt underwriter. Hos RiskPoint har vi fra begyndelsen satset på at ansætte markedets dygtigste underwritere. Vores underwritere er kernen i vores forretning, og de har den direkte kontakt med vores kunder. RiskPoint har således ikke en intern salgsorganisation.

Hvorfor er RiskPoint et agentur?

RiskPoint fungerer som et underwriting agentur, der repræsenterer en række udvalgte internationale A+ ratede forsikringsselskaber. Populært sagt betyder det, at vi sikrer os den højeste mulige kreditsikkerhed på vores forsikringsløsninger ved at lægge ansvaret hos store solide selskaber som Lloyd of London. RiskPoint er ansigtet udadtil, og som underwriting agentur er det os, du har kontakt med hele vejen igennem. I tæt dialog med dig får vi fastlagt dit forsikringsbehov og udarbejdet en individuel tilpasset forsikringsløsning.

Udstedelse af policen og al skadesbehandling varetages ligeledes af os. Formelt set har de internationale forsikringsselskaber, vi samarbejder med, givet os fuld bemyndigelse og fuldmagt til at vurdere risici, til at fastsætte præmier, vilkår og betingelser, til at udføre kundeservice samt skadesbehandling, udbetale forsikringskrav og til at indsamle afgifter. Vi har således frit råderum til at fungere som fullservice forsikringspartner under hensyn til de respektive landes lovgivning.

 

FÅ ET TILBUD

John Lindholm

Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål og afklaring af din flyforsikring. Du kan udfylde en formular fra siden, eller du kan kontakte mig via nedenstående kontakt oplysninger.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu