Helikopter forsikring

En helikopter adskiller sig fra andre flytyper ved at være utrolig manøvredygtig. Helikopteren kan starte og lande lodret på begrænset plads, stå stille i luften, flyve sidelæns og baglæns. Den  særlige fleksibilitet gør, at helikopteren kan anvendes i utroligt mange sammenhænge. Samtidig stiller det krav til præcisering af din helikopter forsikring. Uanset om du flyver med persontransport eller godstransport, udfører redningsopgaver, laver eftersøgning, flyver observation, genner dyreflokke sammen, flyver med hængende last eller andet, kan RiskPoint tilbyde dig en individuelt tilpasset helikopter forsikring.

 

Præcis dækning på din helikopter forsikring

Din helikopter forsikring skal passe nøjagtigt til dine behov, hvad enten du er kommerciel helikopterpilot eller privat bruger. Hos RiskPoint tilbyder vi helikopter forsikring til langt de fleste former for typegodkendte  helikopter modeller, typisk op til 8 passagerer. På baggrund af din helikopters størrelse og funktion kan vi tilbyde dig præcis den dækning, du ønsker af din helikopter forsikring. Din helikopter forsikring dækker anvendelse i Norden og i det øvrige Europa.

For at kunne tilbyde dig en skræddersyet dækning på din helikopter forsikring, skal vi vide alt om din helikopter – og vi skal vide, hvad du bruger den til. Model, årgang og størrelse. Hvor længe du har fløjet. Hvad Maximum Take Off Weight er. Om du flyver professionelt, med og uden passagerer, som hobby og andre vigtige oplysninger. Udfyld skemaet med alle detaljer og få et tilbud retur inden for et døgn.

Din helikopter forsikring afspejler dit brugsmønster

Som ejer af en helikopter er du ansvarlig for de eventuelle skader, som helikopteren forvolder mod tredjemand, også for hændelige skader. Ansvaret gælder både skade på personer og ting uden for helikopteren – og på passagerer og ting, der transporteres med helikopteren. Derfor skal dækningen på din helikopter forsikring afspejle dit brugsmønster, eksempelvis om du flyver med passagerer eller gods, vinter og sommer mv.

I din helikopter forsikring tager vi alle individuelle forhold til efterretning. Hvis du eksempelvis opmagasinerer din helikopter på landjorden i længere perioder, tager vi hensyn til det. Det er en forudsætning for din helikopter forsikring, at din helikopter er registreret og typegodkendt. Såfremt du skifter fra et selskab, der giver bonus for skadesfri flyvning, ydes der ekstraordinær introrabat på kaskopræmien det første år.

I tæt dialog med dig udarbejder vi en individuel police, der matcher dine forsikringsbehov ned til mindste detalje. Med den rigtige helikopter forsikring kan du overlade alt det praktiske til os og koncentrere dig om din flyvetur ud i det blå.


 

Vores Værdier

Hos RiskPoint har vi bygget vores forretning op omkring vores tre kerneværdier troværdighed, service og loyalitet.

Troværdighed ligger i vores professionelle indgang til forsikringsarbejdet udført af kompetente og indsigtsfulde medarbejdere. Vi har udelukkende ansat underwritere, der har mange års erfaring inden for det specifikke område, de håndterer. Her med fokus på luftfartsforsikring og aviation forsikring. For dig som kunde betyder det,  at du bliver mødt med en professionel og forstandig attitude – hver eneste gang.

Service er altafgørende for, at vi kan opnå den bedste dialog med dig som kunde. Vi har høje ambitioner om, at hver enkelt af vores kunder skal opleve, at de får den bedste service med fuld opmærksomhed og forståelse for deres specifikke behov og ønsker. Det gælder både før, under og efter, at din luftfartsforsikring og aviation forsikring er tegnet.Og især når skaden er sket.

Loyalitet er omdrejningspunktet for vores adfærd overfor dig som kunde. Ikke kun i forbindelse med oprettelsen af din forsikring, men i høj grad også, når skaden er sket. På det tidspunkt har du virkelig brug for, at der bliver taget hånd om din situation. Det gør vi på den mest loyale og professionelle måde, det er os muligt. Luftfartforsikring og aviation forsikring handler i høj grad om gensidig tillid.

Vores Rødder

RiskPoint har rødder tilbage til 1917, hvor forsikringsagenturet Hansen & Klein blev grundlagt i København. Oprindeligt beskæftigede Hansen & Klein sig med international genforsikring som agenter for 1. klasses forsikringsselskaber fra Skandinavien, England, Kontinentaleuropa og USA. Senere kom Japans tre største forsikringsselskaber ind i porteføljen.

I forbindelse med Hansen & Kleins 90 års jubilæum i 2007 blev RiskPoint etableret som en ny spydspids på det internationale forsikringsmarked. Det lykkedes os at samle branchens mest kompetente senior underwritere til en udsøgt professionel kundekreds.

RiskPoint blev lanceret som nyt navn, og fire nye partnere etablerede i fællesskab RiskPoint som eksklusivt underwriting agentur med en international profil. I dag har RiskPoint kontorer i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Frankfurt.

Hvad betyder underwriter?

Begrebet underwriter stammer fra det historiske forsikringsselskab Lloyds of London, der udbød forsikring af oceangående skibe. Lloyds tog ansvar for de iboende risici ved oceansejladsen i bytte for et sæt præmier betalt af skibets ejer samt undertiden en andel i overskuddet af sejladsen. Lloyds of Londons betroede medarbejdere havde til opgave at identificere og kvalificere eksponeringer og facilitere loss control og risk management. De skulle fastlægge forsikringsbehovet og udarbejde den mest præcise forsikringspræmie i forhold til risikoen.

Dette arbejde blev udført af en såkaldt underwriter. Hos RiskPoint har vi fra begyndelsen satset på at ansætte markedets dygtigste underwritere. Vores underwritere er kernen i vores forretning, og de har den direkte kontakt med vores kunder. RiskPoint har således ikke en intern salgsorganisation.

Hvorfor er RiskPoint et agentur?

RiskPoint fungerer som et underwriting agentur, der repræsenterer en række udvalgte internationale A+ ratede forsikringsselskaber. Populært sagt betyder det, at vi sikrer os den højeste mulige kreditsikkerhed på vores forsikringsløsninger ved at lægge ansvaret hos store solide selskaber som Lloyd of London. RiskPoint er ansigtet udadtil, og som underwriting agentur er det os, du har kontakt med hele vejen igennem. I tæt dialog med dig får vi fastlagt dit forsikringsbehov og udarbejdet en individuel tilpasset forsikringsløsning.

Udstedelse af policen og al skadesbehandling varetages ligeledes af os. Formelt set har de internationale forsikringsselskaber, vi samarbejder med, givet os fuld bemyndigelse og fuldmagt til at vurdere risici, til at fastsætte præmier, vilkår og betingelser, til at udføre kundeservice samt skadesbehandling, udbetale forsikringskrav og til at indsamle afgifter. Vi har således frit råderum til at fungere som fullservice forsikringspartner under hensyn til de respektive landes lovgivning.

 

FÅ ET TILBUD

John Lindholm

Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål og afklaring af din flyforsikring. Du kan udfylde en formular fra siden, eller du kan kontakte mig via nedenstående kontakt oplysninger.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu