Hangar forsikring

Hos RiskPoint kan vi tilbyde dig en individuelt tilpasset forsikring af hangar og flyværksted ud fra antal m2, beliggenhed,  kapacitet samt typen af fly, der opbevares eller vedligeholdes. Hangar forsikring og flyværksted forsikring kan tegnes samlet eller hver for sig. Forsikringen omfatter privatfly ejet af tredjemand.

En hangar forsikring dækker typisk lokaleansvar, opbevaringsansvar og produktansvar.

Lokaleansvaret dækker besøgende i hangaren og de ting, de eventuelt medbringer.

Opbevaringsansvar dækker ansvaret for andres fly, mens de er i din varetægt uanset om flyet kun står til opbevaring eller skal vedligeholdes og repareres. Produktansvar dækker dit ansvar for tjenester, du har udført. Også efter at flyet har forladt hangaren.

 

Flyværksted forsikring

 

En flyværksted forsikring dækker typisk ansvar for behandling og bearbejdning samt produktansvar såfremt de gældende forskrifter er fulgt til punkt og prikke. Ansvarsforsikring for behandling og bearbejdning dækker eksempelvis skader på dine kunders fly eller dele deraf – undervejs eller som følge af behandling og bearbejdning. Erhvervs- og produktansvar er det ansvar, du kan blive idømt som flyværksted, hvis din virksomhed har leveret et defekt produkt, eller hvis en af dine ansatte har leveret en fejlagtig ydelse.

Skræddersyet til dine behov

I tæt dialog med dig sammensætter vi en individuel hangar forsikring eller flyværksted forsikring, der afspejler dit forsikringsbehov ned til mindste detalje. For at kunne matche dine nøjagtige behov skal vi vide en masse om din hangar eller dit flyværksted. Vi skal kende bygningens størrelse, alder og tilstand. Geografisk beliggenhed og afstand til andre bygninger. Typen af fly og antallet af fly, der opbevares eller repareres. Kapacitet og indretning. Antal medarbejdere og besøgende. Alt sammen for at kunne sikre dig den optimale dækning på din hangar forsikring og flyværksted forsikring. Du kan også få en samlet løsning, der både dækker hangar og flyværksted. Udfyld skemaet og få tilbud på hangar forsikring eller flyværksted forsikring inden for et døgn.

Styr på alle detaljer

Som ejer af en hangar eller af et flyværksted er du ansvarlig for de mulige skader, der kan ske ved de fly, som er placeret på din ejendom og på besøgende og deres ejendele. Det gælder også, når der er tale om hændelige skader. På flyværkstedet er du endvidere ansvarlig for de eventuelle skader, der kan ske ved dine kunders fly under fejlagtige ydelser og skader under reparation. Derfor er det afgørende, at din hangar forsikring og din flyværksted forsikring matcher dit brugsmønster ned til mindste bagatel. Når alle detaljer er på plads, kan du trygt overlade alt det praktiske til os.

Vores Værdier

Hos RiskPoint har vi bygget vores forretning op omkring vores tre kerneværdier troværdighed, service og loyalitet.

Troværdighed ligger i vores professionelle indgang til forsikringsarbejdet udført af kompetente og indsigtsfulde medarbejdere. Vi har udelukkende ansat underwritere, der har mange års erfaring inden for det specifikke område, de håndterer. Her med fokus på luftfartsforsikring og aviation forsikring. For dig som kunde betyder det,  at du bliver mødt med en professionel og forstandig attitude – hver eneste gang.

Service er altafgørende for, at vi kan opnå den bedste dialog med dig som kunde. Vi har høje ambitioner om, at hver enkelt af vores kunder skal opleve, at de får den bedste service med fuld opmærksomhed og forståelse for deres specifikke behov og ønsker. Det gælder både før, under og efter, at din luftfartsforsikring og aviation forsikring er tegnet.Og især når skaden er sket.

Loyalitet er omdrejningspunktet for vores adfærd overfor dig som kunde. Ikke kun i forbindelse med oprettelsen af din forsikring, men i høj grad også, når skaden er sket. På det tidspunkt har du virkelig brug for, at der bliver taget hånd om din situation. Det gør vi på den mest loyale og professionelle måde, det er os muligt. Luftfartforsikring og aviation forsikring handler i høj grad om gensidig tillid.

Vores Rødder

RiskPoint har rødder tilbage til 1917, hvor forsikringsagenturet Hansen & Klein blev grundlagt i København. Oprindeligt beskæftigede Hansen & Klein sig med international genforsikring som agenter for 1. klasses forsikringsselskaber fra Skandinavien, England, Kontinentaleuropa og USA. Senere kom Japans tre største forsikringsselskaber ind i porteføljen.

I forbindelse med Hansen & Kleins 90 års jubilæum i 2007 blev RiskPoint etableret som en ny spydspids på det internationale forsikringsmarked. Det lykkedes os at samle branchens mest kompetente senior underwritere til en udsøgt professionel kundekreds.

RiskPoint blev lanceret som nyt navn, og fire nye partnere etablerede i fællesskab RiskPoint som eksklusivt underwriting agentur med en international profil. I dag har RiskPoint kontorer i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Frankfurt.

Hvad betyder underwriter?

Begrebet underwriter stammer fra det historiske forsikringsselskab Lloyds of London, der udbød forsikring af oceangående skibe. Lloyds tog ansvar for de iboende risici ved oceansejladsen i bytte for et sæt præmier betalt af skibets ejer samt undertiden en andel i overskuddet af sejladsen. Lloyds of Londons betroede medarbejdere havde til opgave at identificere og kvalificere eksponeringer og facilitere loss control og risk management. De skulle fastlægge forsikringsbehovet og udarbejde den mest præcise forsikringspræmie i forhold til risikoen.

Dette arbejde blev udført af en såkaldt underwriter. Hos RiskPoint har vi fra begyndelsen satset på at ansætte markedets dygtigste underwritere. Vores underwritere er kernen i vores forretning, og de har den direkte kontakt med vores kunder. RiskPoint har således ikke en intern salgsorganisation.

Hvorfor er RiskPoint et agentur?

RiskPoint fungerer som et underwriting agentur, der repræsenterer en række udvalgte internationale A+ ratede forsikringsselskaber. Populært sagt betyder det, at vi sikrer os den højeste mulige kreditsikkerhed på vores forsikringsløsninger ved at lægge ansvaret hos store solide selskaber som Lloyd of London. RiskPoint er ansigtet udadtil, og som underwriting agentur er det os, du har kontakt med hele vejen igennem. I tæt dialog med dig får vi fastlagt dit forsikringsbehov og udarbejdet en individuel tilpasset forsikringsløsning.

Udstedelse af policen og al skadesbehandling varetages ligeledes af os. Formelt set har de internationale forsikringsselskaber, vi samarbejder med, givet os fuld bemyndigelse og fuldmagt til at vurdere risici, til at fastsætte præmier, vilkår og betingelser, til at udføre kundeservice samt skadesbehandling, udbetale forsikringskrav og til at indsamle afgifter. Vi har således frit råderum til at fungere som fullservice forsikringspartner under hensyn til de respektive landes lovgivning.

 

FÅ ET TILBUD

John Lindholm

Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål og afklaring af din flyforsikring. Du kan udfylde en formular fra siden, eller du kan kontakte mig via nedenstående kontakt oplysninger.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu