Flyveskole forsikring

Hos RiskPoint tilbyder vi flyflåde forsikring og flyveskole forsikring til såvel privatpersoner som virksomheder.  Med flyflåde forstås flere fly med samme ejer. For at blive betragtet som flyveskole skal I have officiel godkendelse til at uddanne piloter til private certifikater eller kommercielle certifikater eksempelvis Privat Pilot Licence (PPL), Commercial Pilot Licence (CPL), Airline Transport Pilot Licence (ATPL), Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) eller Helikopter Certifikat. Flyflåde forsikring og flyveskole forsikring dækker stort set alle godkendte flytyper som svævefly, motorsvævefly, ultralet fly, privatfly, fastvinge motorfly, vandflyver, helikopter og luftballoner  op til 12 tons.

Flere fly samlet i en enkelt police

Begrebet flyflåde forsikring betyder, at du som flyejer har flere fly samlet under en og samme police. Det samme gælder flyveskole forsikring, hvor flyveskolen ejer flere fly til brug ved undervisningen. Som ejer af flere fly er du ansvarlig for de eventuelle skader, som hvert enkelt af dine fly forvolder mod tredjemand, også ved hændelige skader. Ansvaret gælder både skade på personer og ting udenfor dine fly – og på passagerer og ting, der transporteres med dine fly. Gennem en grundig snak med dig og på baggrund af brugsmønsteret på dine fly, udarbejder vi en flyflåde forsikring eller en flyveskole forsikring med den optimale dækning. Hos os får du præcis den flyforsikring, du ønsker, hvad enten du går efter den lovpligtige ansvarsforsikring, fuld kaskoforsikring og fuld ulykkesforsikring eller en individuelt tilpasset løsning.

For at kunne tilbyde dig en skræddersyet flyflåde forsikring eller flyskole forsikring , skal vi vide alt om hvilke flytyper, det drejer sig om, fabrikat, registreringsmærke, årgang, antal passagersæder mv. Vi skal kende flyenes hjemmebase og hvilke geografiske områder, flyene bliver anvendt i. Vi er interesserede i, at få de nøjagtige detaljer om, hvordan flyene anvendes og en masse andre ting. Udfyld skemaet og få et tilbud på flyflåde forsikring eller flyveskole forsikring inden for 24 timer.

Fuld dækning af alle dine forsikringsbehov

Med udgangspunkt i dine ønsker og behov sammensætter vi en flyflåde forsikring eller flyveskole forsikring, hvor vi tager alle forhold til efterretning. Hvis du fx gennem længere perioder opmagasinerer dine fly på landjorden, tager vi hensyn til det i udregningen af forsikringspræmien. Vi kigger også på, hvor mange timer dine fly har fløjet, hvor lang tid, de har fløjet uden skader og meget mere. Målet er et helt nøjagtigt match mellem dig og din flyforsikring.

Betingelsen for at få udstedt en flyflåde forsikring eller flyskole forsikring er, at dine fly er registreret og typegodkendt. Såfremt du skifter til RiskPoint fra et andet forsikringsselskab, der giver bonus for skadefri flyvning, ydes en ekstraordinær introrabat på kaskopræmien det første år. Din flyflåde forsikring eller flyskole forsikring dækker anvendelse i Norden og i det øvrige Europa.

I tæt dialog med dig udarbejder vi en individuelt tilpasset police, der matcher dine forsikringsbehov ned til mindste detalje. Med den rigtige flyflåde forsikring eller flyveskole forsikring kan du overlade alt det praktiske til os og koncentrere dig 100% om din flyvning.

 

Vores Værdier

Hos RiskPoint har vi bygget vores forretning op omkring vores tre kerneværdier troværdighed, service og loyalitet.

Troværdighed ligger i vores professionelle indgang til forsikringsarbejdet udført af kompetente og indsigtsfulde medarbejdere. Vi har udelukkende ansat underwritere, der har mange års erfaring inden for det specifikke område, de håndterer. Her med fokus på luftfartsforsikring og aviation forsikring. For dig som kunde betyder det,  at du bliver mødt med en professionel og forstandig attitude – hver eneste gang.

Service er altafgørende for, at vi kan opnå den bedste dialog med dig som kunde. Vi har høje ambitioner om, at hver enkelt af vores kunder skal opleve, at de får den bedste service med fuld opmærksomhed og forståelse for deres specifikke behov og ønsker. Det gælder både før, under og efter, at din luftfartsforsikring og aviation forsikring er tegnet.Og især når skaden er sket.

Loyalitet er omdrejningspunktet for vores adfærd overfor dig som kunde. Ikke kun i forbindelse med oprettelsen af din forsikring, men i høj grad også, når skaden er sket. På det tidspunkt har du virkelig brug for, at der bliver taget hånd om din situation. Det gør vi på den mest loyale og professionelle måde, det er os muligt. Luftfartforsikring og aviation forsikring handler i høj grad om gensidig tillid.

Vores Rødder

RiskPoint har rødder tilbage til 1917, hvor forsikringsagenturet Hansen & Klein blev grundlagt i København. Oprindeligt beskæftigede Hansen & Klein sig med international genforsikring som agenter for 1. klasses forsikringsselskaber fra Skandinavien, England, Kontinentaleuropa og USA. Senere kom Japans tre største forsikringsselskaber ind i porteføljen.

I forbindelse med Hansen & Kleins 90 års jubilæum i 2007 blev RiskPoint etableret som en ny spydspids på det internationale forsikringsmarked. Det lykkedes os at samle branchens mest kompetente senior underwritere til en udsøgt professionel kundekreds.

RiskPoint blev lanceret som nyt navn, og fire nye partnere etablerede i fællesskab RiskPoint som eksklusivt underwriting agentur med en international profil. I dag har RiskPoint kontorer i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Frankfurt.

Hvad betyder underwriter?

Begrebet underwriter stammer fra det historiske forsikringsselskab Lloyds of London, der udbød forsikring af oceangående skibe. Lloyds tog ansvar for de iboende risici ved oceansejladsen i bytte for et sæt præmier betalt af skibets ejer samt undertiden en andel i overskuddet af sejladsen. Lloyds of Londons betroede medarbejdere havde til opgave at identificere og kvalificere eksponeringer og facilitere loss control og risk management. De skulle fastlægge forsikringsbehovet og udarbejde den mest præcise forsikringspræmie i forhold til risikoen.

Dette arbejde blev udført af en såkaldt underwriter. Hos RiskPoint har vi fra begyndelsen satset på at ansætte markedets dygtigste underwritere. Vores underwritere er kernen i vores forretning, og de har den direkte kontakt med vores kunder. RiskPoint har således ikke en intern salgsorganisation.

Hvorfor er RiskPoint et agentur?

RiskPoint fungerer som et underwriting agentur, der repræsenterer en række udvalgte internationale A+ ratede forsikringsselskaber. Populært sagt betyder det, at vi sikrer os den højeste mulige kreditsikkerhed på vores forsikringsløsninger ved at lægge ansvaret hos store solide selskaber som Lloyd of London. RiskPoint er ansigtet udadtil, og som underwriting agentur er det os, du har kontakt med hele vejen igennem. I tæt dialog med dig får vi fastlagt dit forsikringsbehov og udarbejdet en individuel tilpasset forsikringsløsning.

Udstedelse af policen og al skadesbehandling varetages ligeledes af os. Formelt set har de internationale forsikringsselskaber, vi samarbejder med, givet os fuld bemyndigelse og fuldmagt til at vurdere risici, til at fastsætte præmier, vilkår og betingelser, til at udføre kundeservice samt skadesbehandling, udbetale forsikringskrav og til at indsamle afgifter. Vi har således frit råderum til at fungere som fullservice forsikringspartner under hensyn til de respektive landes lovgivning.

 

FÅ ET TILBUD

John Lindholm

Vi står klar til at hjælpe dig med spørgsmål og afklaring af din flyforsikring. Du kan udfylde en formular fra siden, eller du kan kontakte mig via nedenstående kontakt oplysninger.

+45 44 45 21 22

aviation@riskpoint.eu