DANSKE REGLER OG LOVGIVNING Rammerne for brugen af droner i Danmark er blevet opdateret i 2016 og reguleres af 2 bekendtgørelser: ”BL 9-4” og ”Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område”:

  • Som privat person må man kun flyve i det åbne land og man flyver derfor jf. reglerne i BL 9-4.
  • En privat person må flyve med sin drone (maksimalt 7 kg totalvægt) i det åbne land og i en maksimal højde på 100 meter.
  • Dronen skal altid være inden for synsvidde.
  • Man skal holde afstand til tættere bebygget område (parker, beboede campingpladser og naturområder, i, eller i forbindelse med, tættere bebygget område sidestilles med tættere bebygget område). Der er en række afstandskrav som skal overholdes: Større offentlig vej, jernbaner og privatgrund (150 meter), civile lufthavne (5 km), militære lufthavne (8 km). Fotografering og videooptagelser (TVO) fra dronen skal overholde gældende lovgivning (privatlivets fred og gældende TVO lovgivning).
  • Man må ikke under flyvning med droner bringe andres liv eller ejendom i fare. Den fulde lovtekst kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside 2 .

Den direkte konsekvens af ovenstående regler er, at droner købt i for eksempel det lokale supermarked ikke kan benyttes hjemme i baghaven, på villavejen eller i den lokale park! Vær i øvrigt opmærksom på, at droner ikke er omfattet af almindelige ansvarsforsikringer, men skal forsikres særskilt. Der ventes en ny bekendtgørelse, som kommer til at hedde ” Flyvning med droner udenfor bymæssigt område”. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2017, men dette er endnu ikke endeligt vedtaget. Vil man derimod flyve med sin drone i tættere bebygget område kan det udelukkende ske i erhvervsmæssig sammenhæng og man skal inden da, have modtaget undervisning hos en anerkendt droneskole og bestået en eksamen for at kunne modtage sit dronebevis som dronepilot. Pr. 1. september 2016 er det altså ikke længere muligt at få dispensation fra Trafikstyrelsen til at flyve med drone i tættere bebygget område. Man skal minimum 24 timer før en droneopgave advisere politiet om flyvningen i den politikreds, hvori man ønsker at flyve.

Der findes 3 typer dronebevis. Typen af bevis afhænger af dronens totalvægt:

  • Dronebevis 1A fra 0 kg. til 1,5 kg.
  • Dronebevis 1B fra 1,5 kg. til 7 kg.
  • Dronebevis 2 fra 7 kg. til 25 kg.
  • For droner over 25 kilo gælder reglerne i luftfartsloven udover et dronebevis skal selve dronen registreres hos Trafikstyrelsen som tildeler den et registreringsnummer. Dronen skal forsynes med dette nummer samt oplysninger om ejerforhold (firmanavn & CVR nummer). Sidst, men ikke mindst skal dronen have en ansvarsforsikring i tilfælde af, at man gør skade på personer eller ejendom. Den fulde lovtekst kan findes på retsinformations hjemmeside .

DRONER OG EUROPA På europæisk plan arbejder ”The European Aviation Safety Agency” også kaldet EASA, på en fælles lovgivning indenfor EU. Lovgivningen er i skrivende stund, ude til kommentering og feedback i Europa. Lovgivningen ventes tidligst klar Ultimo 2018/Primo 2019. Lovudkastet kan findes og læses på EASA’s hjemmeside.