Danske Drone regler

DANSKE REGLER OG LOVGIVNING Rammerne for brugen af droner i Danmark er blevet opdateret i 2016 og reguleres af 2 bekendtgørelser: ”BL 9-4” og ”Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område”: